Fejlesztés és Finanszírozás 2004/3. szám

Hetényi István

Adózási dilemmák

- Kivonat -

Ez az írás nem átfogó adójavaslat, inkább egy idős közgazda morfondírozásait tartalmazza. Számolva az olvasó lelkületével, igyekszem az általánosságokon túlmenően hipotetikus tézisekbe foglalni egy adó-korszerűsítéshez ajánlott nézeteimet. 1. A korszerűsítés segítse a foglalkoztatás növekedést. Másfelől következetesen érvényesíteni kell a korai nyugdíjazás esetén az ebből fakadó többletterheket. 2. Az szja terhek rétegek közti megosztásakor védeni kellene az alsó-közép jövedelműek érdekeit. 3. A kisebb vállalkozások jövedelmeinek adóterhét, a vállalt rizikókra tekintettel, a hasonló bérjövedelem adóterhe alatt lehet megállapítani. 4. A jövedelmek fajtái szerinti eltérő adóztatást célszerű felszámolni azzal, hogy az egyszerűség, a beszedhetőség stb. miatt nem feltétlenül kell minden jövedelmet összevont jövedelemként kezelni. 5. A gazdasági célú megtakarítási, befektetési ösztönzést célszerű visszaszorítani, mert globális hatása valószínűleg csekély. 6. A nagyvállalatok és a külföldi tőke vonzását elsősorban a jogbiztonság erősítése, a korrupció csökkentése, a munkaerő minőségének javítása szolgálja. 7. Célszerű lenne felülvizsgálni a kisebb összegű, céljellegű adók indokoltságát. 8. Az iparűzési adó mai rendszere mielőbb, de akár fokozatosan is szűnjön meg, illetve alakuljon át egy mástípusú önkormányzati adórendszer bevezetésével együtt. 9. A hatékonyságjavító, környezetvédelmet szolgáló fejlesztéseket költség-haszon számításokkal alátámasztva célszerű előtérbe helyezni; erre többéves egyértelmű, törvénybe iktatott rendelkezések legyenek. Végezetül a konkrét javaslatok csak megalapozott költség- és hatásszámítás megléte esetén vehetők tárgyalás alá.  Az adórendszer egyszerűsítése során egyfelől az eljárások korszerűsítését kell megcélozni. Rendszerjellegű adómódosításokat 12-18 hónappal a hatálybaléptetés előtt kell elfogadni.


Hetényi István, címzetes egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.