Fejlesztés és Finanszírozás 2006/3. szám

Dezsériné Major Mária - Trönnberg–Révai Adrienne

Gyáripari/feldolgozóipari kilátások egy pán-európai előretekintésben

- Kivonat -

A reálszférával, ezen belül a gyáripar/feldolgozóipar kilátásaival, az ezt támogató iparpolitikai alternatívákkal kapcsolatosan az elmúlt 15 évben egyre kevesebb átfogó jövőkép, ezt alátámasztó forgatókönyv született. Ezért is figyelmet érdemlő a Manufacturing Visions – Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Project (ManVis).

A kutatás alapján megállapítható, hogy radikális átmeneti/átállási folyamat szükséges, ahhoz, hogy Európában a gyártást versenyképesen tartsa. Mivel a folyamat eltérő területekről származó elemeket ölel fel, így azt sikeresen – csupán a kutatáspolitika révén – nem lehet biztosítani, hanem átgondolt iparpolitikai megegyezések sorozata révén. Ahogy a kutatási folyamatban el kell fogadni a nyitottabb megközelítéseket, a kutatási elveknek is csatlakozniuk kell a politikai aréna más szereplőinek erőfeszítéseihez. Ezeknek a közös intézkedéseknek a koordinálásában azok az irányadó jövőképek, amelyek a forgatókönyvek kimunkálása vagy a MANUFUTURE magas szintű csoportja keretében születtek, alapvető szerepet játszhatnak. Végül, a forgatókönyv analízis alapján egyértelművé vált, hogy a tét nem csak a gyár/feldolgozóipar, de a társadalom egésze számára is jelentős. Egyfelől – nem szabad elfelejteni, hogy a gyár/feldolgozóipar előtt álló kihívások nagy része komoly társadalmi átalakulást is feltételez. Másfelől – annak elmulasztása, hogy a kihívásokat úgy kezeljék, mint a társadalmi csoportok bevonását a tanulási folyamatokba, hogy személyre szabott termékeket biztosítsanak a speciális igényű csoportoknak, illetve a társadalmi igényeknek megfelelő fenntartható munkamódszereket (séma) alakítsanak ki – komoly szociális feszültségekhez vezethet és óhatatlanul befolyásolja az európai állampolgárok életminőségét.


Dezsériné Major Mária, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Piacgazdaság Alapítvány igazgatója
Trönnberg–Révai Adrienne, PhD hallgató (Szent-István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.