Fejlesztés és Finanszírozás 2007/3. szám

Hetényi István

Fejlesztési dilemmák - Reflexiók a Magyar Fejlesztési Bank 15 éves fennállásának alkalmából 2007. június 28-án rendezett konferenciához

- Kivonat -

Aligha szorul indokolásra, hogy a magyar fejlesztési politika és különösen a gazdasági „felzárkóztatás” témája mennyire időszerű. Az erről szóló eszmecserék érthetően a beruházási politikára, a K+F-re, az innovációra, valamint a fenntartható dinamikus makrogazdasági egyensúlyra koncentrálódnak. Az is természetes, hogy ha a fejlesztési politika a téma, akkor az állam, közelebbről a mindenkori kormányzat teendői kerülnek előtérbe. Ez a reflexió azonban nem a szorosan vett beruházási és műszaki fejlesztési teendőkről szól, mert úgy vélem, hogy elsősorban az EU támogatási politikája és a nemzetközi pénzügyi szervezetek erőteljes befolyásolják mind a célokat, mind pedig az intézményi feltételeket. Másfelől az MFB-nek az utóbbi években megerősödött helyes politikája – a vállalatok piaci impulzusokból kiinduló fejlesztéseinek piackonform módon való segítése, nem pedig irányítása, vagy erőforrásaik egyszerű kipótlása – jól kialakította a fejlesztések feltételeit. A globalizáció a versenyszférában már kikényszerítette a világgazdasági kihívásoknak való gyors megfelelést. Mindmáig számos területen még keressük az „állam szerepét” a gazdaságban és még inkább a költségvetési politikának a gazdálkodáshoz nem közvetlenül, illetve rövid távon csak lazán kapcsolódó területein. Ezek leginkább a jóléti szférában és a közigazgatásban találhatók. Az erős hatalmi, pártpolitikai érdek alatt álló költségvetési intézményépítés máig sem fejeződött be. Itt sem a piaci kényszer, sem az érdekeltség nem érvényesül, így egészen a 21. század elejéig nem kényszerített ki radikális alkalmazkodást.


Hetényi István, címzetes egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.