Fejlesztés és Finanszírozás 2009/2. szám

Dénes Ferenc

A 2009. évi állami sportköltségvetés „versenysport” támogatásáról

- Kivonat -

A kínai naptár szerint 2009 az ökör éve, amely elvileg a fellendülés, az erő jelképe, de még inkább a kemény munkáé. Nem véletlen, hogy a nyilvánosságban megjelenő vélemények szerint 2009 inkább a „sebnyalogatás” időszaka lesz, mintsem a prosperitásé, de a magyar sportban mindenképpen. A versenysport súlyos rendszerproblémája az elmúlt évtizedek működési mechanizmusainak alig változott továbbélése. Amint arra utaltunk, a cash-flow hiány részben abból is fakad, hogy a versenysport üzleti bevételei csekély mértékűek. Nagyságrendben hiányoznak a sportolók felé való értékesítések, például a valódi szolgáltatásért elkért valós árú tagdíjbevételek, a labdarúgás és a kézilabda kivételével teljesen elapadtak a médiumoktól származó források, és bár a könyvelésekben jelentős arányban szerepelnek a reklám- és szponzori bevételek, ezek jelentős része ténylegesen mecenatúra, baráti kapcsolatokon nyugvó támogatás. És éppen ezek a kiadások, amelyeket a leggyorsabban építenek le a recesszió sújtotta vállalatok. Így a jelenlegi válságos időszakban nincs háttér, nincs tartalék. Komoly a fenyegetés, hogy változatlan szerkezetben, változatlanul „állami megrendelésre” dolgozva a magyar sport teljesen elveszíti piaci kapcsolatait, valódi funkcióját. Változásra van szükség. Valódi változásra a magyar sport működésében, valódi szerkezetváltásra az állami sportköltségvetésben. A változásokat azonban nagyon nehéz recesszióban lévő gazdasági feltételrendszerben, szűkülő költségvetési források közepette végigvinni. Jobb időkre várunk. 2010 a Tigris éve lesz a kínaiak szerint. Mire eljön, olyan kész modellel kell rendelkeznünk, amely új szerkezetben, radikálisan átalakított belső arányokkal, de a szolidaritási és méltányossági elveket figyelembe véve, ellenőrzési pontokat és szigorú garanciákat beépítve jelentősen tágítani tudja a magyar sport mozgásterét, benne az állami sportköltségvetés nagyságrendjét. Aztán majd meglátjuk, képes lesz-e ugrani a magyar Tigris.


Dénes Ferenc, sportközgazdász

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.