Fejlesztés és Finanszírozás 2009/2. szám

Mikósdi György

A pénzügyi válság és a nemzetközi kereskedelem

- Kivonat -

JEL F-13, G-01

A pénzügyi rendszer romlását a WTO már az elmúlt év novemberében jelezte. A romlás okát egyrészt a kereskedelmi hitelek finanszírozásának szűkösségében, másrészt a finanszírozás kockázatainak általános újraértékelésében határozták meg. A problémákat legakutabb formában a feltörekvő országok kereskedői és bankjai érezték. A WTO vezérigazgatója által összehívott szakértők a helyzet további romlását prognosztizálták.

A WTO-ban elsődleges feladatnak a megnövekedett kockázatok hatásainak csillapítását és abban látták, hogy a piacot a kereskedelem finanszírozására elkülönített (megpántlikázott) likviditással lássák el. Felhívták a nemzetközi pénzügyi intézmények és az exporthitel ügynökségek figyelmét arra, hogy nem kellene új eszközöket kitalálniuk, mert az eszközök rendelkezésre állnak, csupán megerősítésre szorulnak. A megerősítéshez viszont szükséges az eljáró közhatalmak támogatása.

A múlt év novemberében a kereskedelmi finanszírozás hiányát 25 milliárd dollárra becsülték. Ezt ugyan önmagában már jelentős összegnek ítélték, de azokhoz az összegekhez képest, amelyeket a kormányok a megelőző hónapokban a pénzügyi és bankpiacokba injektáltak, nem volt olyan nagyon nagy. A magánbankok úgy vélték, hogy a hiányt kényelmesen lehetne fedezni a nemzetközi pénzügyi intézmények és exporthitel ügynökségek által vállalandó társfinanszírozásból, ha a kereskedelem finanszírozását és ezeknek az intézményeknek a biztosítási programjait, mint társkockázatvállalók a tagállamok kormányai is vállalnák. A kereskedelem és a gazdaság lassulásának időszakában létfontosságú az a szerep, amely forrásokat visz be a kereskedelembe azért, hogy annak áramlása fennmaradjon.


Mikósdi György, közgazdász, nyugalmazott gazdasági diplomata

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.