Fejlesztés és Finanszírozás 2009/2. szám

Bodócsi András

A túlzó árak versenyhatósági ellenőrzése

- Kivonat -

A hatályos versenytörvény alkalmazásának több mint egy évtizede alatt a versenyhatóság a túlzó árak vizsgálatára ugyan nagyszámú eljárást folytatott le, ezeknek azonban csak igen csekély hányadában (érezhetően kevesebb, mint 10 százalékában) állapított meg túlzó árat. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy ezen megállapítások – speciális helyzeteket leszámítva – a kábeltelevíziós szolgáltatást érintették, amely terület esetében az utóbbi években fokozatosan megszűnt a beavatkozás szerepe.

Nem alapnélküli ezért a kérdés: szükséges-e a jövőben a túlzó árazás versenyhatósági vizsgálatának fenntartása? Ezen belül is két további kérdésre kell választ adni: (1) szükséges-e egyáltalán a versenytörvényben biztosítani a túlzó árak versenyhatósági ellenőrzésének lehetőségét; és ha igen, akkor (2) lehetséges-e az eddigi, a túlnyomó többségében a túlzó ár megállapítása nélkül zárult – és kizárólag ebből a szempontból „feleslegesen” indított – versenyhatósági eljárások elkerülése. Az (1) kérdésre a válasz viszonylag egyszerű. Az EU-tag Magyarország esetében – amellett, hogy lényegében kötelező is – mindenképpen célszerű az EU versenyjogához való igazodás. Márpedig az EU versenyjogban ez idő szerint nincs napirenden olyan változtatás, amely a túlzó árazásba való beavatkozás lehetőségét kizárná. A (2) kérdésre a válasz a tapasztalatok alapján elvileg szintén egyértelmű: lehetőség szerint minimalizálni kell, hogy a versenyhatóság korlátos vizsgálati erőforrásait a csekély eredménnyel kecsegtető túlzó árakkal kapcsolatos eljárásokra „fecsérelje”. Helyette inkább elsőbbséget kell adni a strukturális intézkedéseknek: a fúziókontrollon keresztül az erőfölényes helyzetek kialakulása lehetséges megelőzésének, illetve a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások és magatartások feltárásának. Mindez azonban a gyakorlatban nem ilyen egyszerű.


Bodócsi András, a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.