Fejlesztés és Finanszírozás 2009/2. szám

Moldicz Csaba

Robert B. Reich Szuperkapitalizmus c. könyvéről

- Kivonat -

A közgazdasági elmélet egyik gyakran visszatérő kérdése, hogy az államnak mekkora szerep jusson a gazdaságban, vagy másképpen megfogalmazva, a piaci erők mekkora teret kapjanak az emberi társadalmak működtetésében; azaz hol legyenek azok a határok, amelyeken belül a piaci szabályok korlátlanul vagy akárcsak csak részlegesen is meghatározók lehetnek. E kérdés elméleti irodalma rendkívül kiterjedt, számtalan írás, könyv foglalkozik e témakörrel, hiszen elég csak Polányi Károly vagy Immanuel Wallerstein munkáira gondolni, vagy a regulált és deregulált gazdasági rendszereknek az elmúlt két évszázadban egymást követő változásaira utalni, mely folyamatot a magyar olvasó leginkább Berend T. Iván írásaiból ismerheti.

Mint ahogy a 2008-as világgazdasági válság gazdaságpolitikai intézkedései is jól jelzik, a gazdaság és társadalom közötti határok folyamatosan változnak, s e két szféra egymáshoz való viszonya mindig – mint most is – rendkívül képlékeny, így a külső (társadalmi, gazdasági) környezet folyamatos átalakulása miatt a megteremtett egyensúly csak időleges lehet. Az ideiglenesen megteremtett egyensúly törvényszerű, időről-időre bekövetkező megbomlása társadalmi és gazdasági változások sorát indítja el, s fokozza az e rendszerekben amúgy is meglévő hiányosságokat, növeli a kockázatokat. A kialakuló új egyensúlyi helyzethez vezető úton szükségszerű a társadalom és a gazdaság viszonyára vonatkozó kérdések felvetése; ezek vizsgálata a különböző korszakokban a korábbiaktól eltérő válaszokhoz és új megoldásokhoz vezethet. Robert R. Reich könyve alapvetően ennek az elméleti kérdésnek számos gyakorlati példával alátámasztott kibontására vállalkozik.

Robert R. Reich: Szuperkapitalizmus. Az üzlet, a demokrácia és a mindennapi élet átalakulása. Budapest, Gondolat Kiadó, Demos Könyvek 2009


Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.