Fejlesztés és Finanszírozás 2009/2. szám

Rácz Margit

Töprengés a válságról és az EU-s szabályrendszer szakítópróbájáról

- Kivonat -

JEL F-15, G-01

Ha ez a válság nem következett volna be, az EU akkor is számos, világgazdasági súlyát a továbbiakban komolyan meghatározó kihívás előtt állna. Ezek a gazdasági recesszió után is meglesznek, de minden korábbi és jelenlegi kihívás sikeresebben oldható meg, ha közösségi szintről a gazdasági felemelkedés, a versenyképesség szempontjából minden tagország számára sikerek születnek.3 A válság ideje alatt ilyen közös fejlesztéseknek kellene elindulni, amelyek végül is akár az államháztartási hiány leépítése szempontjából is pozitív hatásúak lehetnek a beruházás alapú növekedés létrejötte okán. Ez lehetne a pozitív alternatíva. Ehhez persze közösségi szintű kezdeményezésekre lenne szükség. Ebbe a „kosárba” tartozna az is, hogy miként kezeljék az államháztartási hiánynak a GMU-ra való felkészülés kezdete óta nem tapasztalt mértékű növekedését, ami nemcsak az egyes tagországokban kialakult hiány nagysága miatt probléma, hanem a hiánynövekedésben érintett tagországok száma miatt is az.

Ma még nem lehet megítélni, mikor érjük el a válság mélypontját. Ha hosszabb idő szükséges ehhez, akkor nagy valószínűséggel egy nem gazdasági jellegű probléma válik majd egyre jelentősebbé. Ez pedig az, hogy a kapitalizmus teremtette jelentős jövedelemkülönbségek egyre nehezebben lesznek tolerálhatók. Hiszen a Wall Street pénzügyi menedzsmentjei felelősek ezért a válságért. Tehát viszonylag pontosan megjelölhető, hogy ki okozta ezt a gazdasági hanyatlást. Amennyiben tartós és érzékeny megszorításokra is szükség lesz az államháztartási hiány növekedésének megállítására, úgy kiéleződik a közteherviselés iránti igény. A pénzügyiből reálgazdaságivá vált válság szociális válsággá válhat, az pedig jelentős társadalmi nyugtalanságot és a szélsőségek politikai megerősödését vonhatja maga után.


Rácz Margit, a közgazdaságtudomány kandidátusa, kutatási igazgató (MTA, Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.