Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Csáki Csaba - Jámbor Attila

Öt évvel a csatlakozás után. Az EU-tagság mezőgazdaságra gyakorolt hatásai a közép-kelet-európai országokban

- Kivonat -

JEL Q-18

Összességében megállapíthatjuk, hogy az EU-csatlakozás általában pozitív hatással volt az új tagállamokra, bár az egyes országok más-más módon éltek a lehetőségeikkel. Az összességében pozitív képet eltérések is árnyalják. Jelentős különbségek vannak az országok között, aminek az okát a következőkben találjuk: (a) kiindulási körülmények; (b) a csatlakozás előtti szakpolitikák; (c) a csatlakozás utáni szakpolitikák és a CAP végrehajtásának módja; (d) makropolitikai és intézményi környezet.

Nehéz az egyes országok teljesítményét értékelni. Minden ország jól járt, de a jelek szerint Lengyelország, Lettország és Litvánia járnak élen az uniós környezethez való alkalmazkodásban, és az új lehetőségek kiaknázásában. Az EU-tagsággal az új tagállamok egy nagy és ugyancsak versengő piac részévé váltak, amely óriási lehetőségeket kínál az országok mezőgazdaságai számára. Ugyanakkor a nemzeti mezőgazdaságoknak számottevően kiéleződött versenyhelyzettel kell megbirkózniuk a saját, hazai piacaikon is.

Az EU-tagság jelentősen növelte a gazdálkodóknak adott támogatások mértékét, ezáltal növelve a jövedelmüket. A támogatások azonban nem egyenletesen oszlanak meg, ugyanis a kisüzemek több szempontból is hátrányban vannak. A jelenlegi KAP-ot az EU-15-ökre szabták, és az ő körülményeikhez igazították. Az új tagállamok első 5 évének tapasztalatai azt mutatják, hogy a KAP még az elérhető módosításokkal együtt sem igazán felel meg az új tagállamoknak, főleg a szegényebbeknek. Ilyen körülmények között még mindig a szegénység elleni küzdelem és a mezőgazdaság versenyképessége a legsürgetőbb kérdés.


Csáki Csaba, akadémikus, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Jámbor Attila, tanársegéd (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.