A lap filozófiája

A Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance negyedévenként angolul és magyarul egyaránt megjelenő közgazdasági szaklap. A kiadvány a szerkesztőségi politikának megfelelően elsősorban olyan tudományos igényességű elemzéseket közöl, amelyek alkalmazott közgazdasági, társadalomtudományi jellegűek és a gazdasági döntéshozók, az elemzők, kutatók számára egyaránt érdeklődésre számot tartóak lehetnek. A lap jellegében egyesíti magában az „economic review” és a „business review” sajátosságait. A Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance a megjelenő tanulmányokban, vita- illetve szemle cikkekben nem rangsorol, egyaránt céljának tekinti a makro- és mikrogazdasági elemzések, továbbá gazdaságpolitikai vagy vállalkozási szempontból közvetve releváns társadalomtudományi tanulmányok közlését.

A magas szakmai színvonalat a szigorú tudományos szerkesztési elvek biztosítják. A kiadványban lektorált cikkek jelennek meg, de a tanulmányok természetesen teljes egészében a szerzők véleményét, értékelését tükrözik, amiben a lap szerkesztői semmilyen formában nem foglalnak állást. A szaklap az elmúlt években számos tudományos elismerést vívott ki magának, s viszonylag rövid működése ellenére a Magyar Tudományos Akadémia és a Journal of Economic Literature is a referált folyóiratok között tartja számon.

Készítői szándéka szerint a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance egyaránt szól a hazai és külföldi gazdaságpolitikai és üzleti döntéshozóknak – segíteni szeretné a megalapozott gazdasági, elsősorban pénzügyi és fejlesztési döntések meghozatalát –, a gazdasági- társadalmi folyamatokkal foglalkozó kutatóknak, az egyetemi hallgatóknak és természetesen mindazoknak, akik az adott szakterületen elemző, értékelő véleményekre kíváncsiak. A lap kialakítóinak nem titkolt szándéka, hogy – szerény mértékben, egy kvázi tudományos jellegű fórum megteremtésével is – támogassák a magyar gazdaság felzárkózási és a gazdaságpolitika döntés-előkészítő folyamatait.

A szerkesztéspolitikai elvek közé tartozik néhány sajátos szempont érvényesítése is. Egyrészt, a lap célja az is, hogy tehetséges PhD hallgatók számára publikációs lehetőséget biztosítson, ezért minden számában legalább egy ilyen cikket leközöl, ezzel is teret adva a különböző doktori iskolákban tanulók munkáinak megismertetésére. Másrészt, a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance azt is fontosnak tekinti, hogy vitatott, esetenként az általánosan elfogadottól jelentősen eltérő, magas szakmai színvonalú vélemények, érvek is megjelenjenek a kiadványban, fórumot biztosítva ezáltal az ütköző vélemények és szakmai viták számára. Végezetül, minden számban megjelenik a nemzetközi és különös hangsúllyal a közép-európai, illetve a magyar gazdaság fejlődési trendjeivel, azok valamely aspektusával, illetve konjunktúra-helyzetével, strukturális jellegzetességeivel foglalkozó cikk is, ezzel nyomon követve a hazai gazdasági folyamatok meghatározó összetevőit, s a külföldi olvasók számára is megvilágítva a gazdasági trendek, döntések hátterét.

Reméljük, hogy a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance eredeti szándékainknak megfelelően mind a tudományos közélet, mind a politikai döntéshozók, mind pedig az oktatásban részt vevők számára hasznos információkat, gondolatébresztő ismereteket nyújt.

Prof. Gál Péterlapalapító,
a szerkesztőbizottság elnöke