Szerzőknek

A szerkesztőség abban az esetben tudja befogadni a közlésre szánt tanulmányokat, és elindítani a lektorálási, szerkesztési folyamatot, ha azok eredeti, korábban nem publikált munkát tartalmaznak, és az anyag a későbbiekben sem kerül máshol megjelentetésre.

 1. Több szerző esetén a közléshez minden szerzőnek hozzá kell járulnia.
 2. A kiadványban megjelenő cikkek terjedelme maximum 35-45000 karakter, ennél hosszabb tanulmányt csak kivételesen indokolt esetben tudunk közölni.
 3. A cikkek általában 500-600 karakter hosszúságú „lead”-del („kopf”-fal) kezdődnek, melyet vagy a szerzők, vagy a szerkesztőség tagjai készítenek el.
 4. Ökonometriai eszközök használata azokban az esetekben célszerű, ha azok alkalmazása az anyag céljainak eléréséhez tartalmilag fontos.
 5. A táblázatokat és az ábrákat kérjük excel vagy hasonló táblázatkezelő programban is megadni, annak hiányában azokat nem tudjuk szerkeszteni.
 6. Képeket és térképeket vektoros rajzoló programban tudunk fogadni.
 7. A képleteket a jobb oldalon zárójelben folyamatosan számozzák.
 8. Lehetőleg kerüljék a szövegközi hivatkozásokat, amennyiben mégis szükséges, elég vezetéknévvel és zárójelben év- és oldalszámmal hivatkozni.
 9. A lábjegyzeteket folyamatos számozással a cikkek legvégén kell megadni.
 10. A szerzőktől kérjük, hogy adják meg tudományos fokozatukat és munkahelyük, beosztásuk közül azt az egyet, amelyet a kiadványban szerepeltetni kívánnak.
 11. A hivatkozási listát a cikk főszövege után, ABC sorrendben állítsák össze, kiskapitális betűtípussal a következők szerint:

Magyar szerzők

Kiss V. 2007: A maastrichti szerződés fiskális kritériuma. Közgazdaság és elmélet. 10/2007, pp. 851-872.

Külföldi szerzők

Small, F. – Big, R. 2007: Budget Deficit and Convergence. International Institution, Working Paper, 42. évf, március, pp. 1-31.

Ha valamelyik tétel nem adható meg, azt kihagyjuk.

Gyűjteményes kötetben megjelent munka

Kiss F. 2007: Konvergencia Közép-Európában. In: Nagy V.: Válogatott tanulmányok 2000-2007. Vol. II, Budapest, Nagy Kiadó. pp. 226-228.

Egyetlen oldalra való hivatkozáskor a p. rövidítés az oldalszám elé, a teljes kiadványra vonatkozó utaláskor a végére kerül.

Kiss V. 2007: A maastrichti szerződés fiskális kritériuma. Közgazdaság és elmélet. 10/2007, p. 855.

Kiss V. 2007: A maastrichti szerződés fiskális kritériuma. Nagy Kiadó, Budapest, 510 p.

Internetes hivatkozásnál:

Kiss V. 2007: A maastrichti szerződés fiskális kritériuma.

http://www.fisk.hu/info. Letöltés ideje: 2007. március 15.